(0031) 318 521700
 Handel & Baufirma
Handel & Baufirma

Verhoging wettelijke isolatie-eis dak en gevel

26 september 2014
 
De tweede kamer heeft eind 2013 besloten dat de minimale eisen aan de isolatiewaarde van daken en gevels per 2015 verhoogd zal worden. Inmiddels is na overleg met de markt een aanpassing gekomen en is er op 20 mei 2014 een ontwerpbesluit gepubliceerd. Hierin is besloten dat de minimale Rc-waarde voor daken in nieuwbouw verhoogd zal worden van 3,50 naar 6,00 m2K/W. De minimale Rc-waarde voor gevels gaat van 3,50 naar 4,50. Tevens zal de EPC eis fors aangescherpt worden voor o.a. kantoren en woningen (de laatste gaat van 0,6 naar 0,4).
 
De vermoedelijke inwerkingtreding van het gewijzigde bouwbesluit is op 20 mei jl. vastgesteld op 1 januari 2015.
 
Hardeman Veenendaal is er klaar voor. De panelen voor zowel de platte daken als de hellende daken zijn reeds jaren leverbaar in 132 of 140mm dik. Met een Rc-waarde van 6,36 en 6,39 m2K/W voldoen deze panelen ruimschoots aan deze nieuwe eis en blijven hanteerbaar qua dikte en gewicht.
 
Voor de gevel is het bestaande paneel 100/132 met een Rc-waarde van 4.85 leverbaar. Het blind bevestigde gevelpaneel van 1150WV100 zal opnieuw gecertificeerd worden met een Rc-waarde van 4,50.
 
Uiteraard hoeft u niet te wachten met het beter isoleren van uw nieuwbouw of tijdens renovatie. Het zwaarder isoleren is een eenmalige investering. Door zwaarder te isoleren en dit goed met de installateur te bespreken (wij helpen u hier graag mee!) is een fors deel van de meer investering vaak al terug verdiend in een besparing op de te installeren verwarming of koeling. Daarnaast vergt een investering in isolatie geen onderhoud en bijna geen afschrijving, dit in tegenstelling tot bijv. investeren in zonnepanelen of warmtepompen, waarbij een groot deel van de opbrengst verloren gaat aan de jaarlijkse kosten zoals onderhoud, afschrijving, verzekering etc.
 
Neem dit mee in uw nieuwbouw- of verbouwplannen, wij adviseren u graag.